Tìm hiểu về Chương trình sáng tạo Beta của TikTok, một công cụ kiếm tiền mới giúp người sáng tạo kiếm được nhiều tiền hơn với nội dung dài hơn.

TikTok đã giới thiệu một chương trình mới có tên là Chương trình sáng tạo Beta, được thiết kế để giúp người sáng tạo kiếm được nhiều tiền hơn với nội dung dài hơn.

Chương trình này là sự bổ sung mới nhất cho loạt công cụ kiếm tiền của TikTok nhằm hỗ trợ người sáng tạo ở mọi cấp độ.

Chương trình Sáng tạo Beta là gì?

Chương trình sáng tạo Beta là chương trình chỉ dành cho người được mời để giúp người sáng tạo kiếm được nhiều tiền hơn, mở ra các cơ hội trong thế giới thực cũng như cải thiện số liệu phân tích và chỉ số hiệu suất video của họ.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, người dùng phải ít nhất 18 tuổi, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về người theo dõi và lượt xem video, đồng thời có tài khoản ở trạng thái tốt.

Làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền?

Những người được mời tham gia Chương trình sáng tạo TikTok phải tạo và xuất bản nội dung gốc, chất lượng cao dài hơn một phút để bắt đầu kiếm tiền.

Chương trình này hiện có sẵn ở Hoa Kỳ, Pháp và Brazil và sẽ sớm được giới thiệu đến nhiều khu vực hơn.

Lợi ích là gì?

Chương trình sáng tạo TikTok được thiết kế để giúp người sáng tạo mở ra nhiều cơ hội hơn và thúc đẩy khả năng sáng tạo của họ. Nó dựa trên những hiểu biết và phản hồi từ những người sáng tạo TikTok, bao gồm cả những người trong Quỹ sáng tạo TikTok.

Chương trình sẽ cung cấp cho người sáng tạo một trang tổng quan cập nhật để xem tính đủ điều kiện của video, doanh thu ước tính, số liệu hiệu suất và số liệu phân tích. Tất cả các video thuộc Chương trình sáng tạo phải tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của TikTok.

Làm sao để đăng kí?

Những người sáng tạo đã đăng ký Quỹ sáng tạo TikTok có thể chuyển sang Chương trình sáng tạo và những người chưa đăng ký có thể đăng ký chương trình mới khi có sẵn.

Chương trình sáng tạo Beta sẽ được cung cấp cho tất cả người sáng tạo đủ điều kiện ở Hoa Kỳ trong những tháng tới.

Sự khác biệt giữa Quỹ sáng tạo TikTok và Chương trình sáng tạo

TikTok có hai chương trình hỗ trợ cộng đồng người sáng tạo, đó là Quỹ sáng tạo TikTok và Chương trình sáng tạo TikTok.

Mặc dù cả hai chương trình đều nhằm mục đích hỗ trợ người sáng tạo nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa hai chương trình này.

Đủ điều kiện

Một trong những khác biệt chính giữa hai chương trình là tính đủ điều kiện.

Quỹ sáng tạo TikTok dành cho những người sáng tạo đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của chương trình, chẳng hạn như đủ 18 tuổi, đáp ứng số lượng người theo dõi cụ thể và đăng nội dung gốc.

Mặt khác, Chương trình sáng tạo TikTok hiện chỉ dành cho những người được mời và sẽ chỉ dành cho những người sáng tạo đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Tiềm năng thu nhập

Cả hai chương trình đều mang đến cho người sáng tạo cơ hội kiếm tiền thông qua nội dung của họ, nhưng tiềm năng kiếm tiền là khác nhau.

Quỹ sáng tạo TikTok trả tiền cho người sáng tạo dựa trên lượt xem và mức độ tương tác trên video của họ. Mặt khác, Chương trình sáng tạo TikTok nhằm mục đích mang lại tiềm năng doanh thu cao hơn cho người sáng tạo và mở ra nhiều cơ hội trong thế giới thực hơn.

Yêu cầu nội dung

Để tham gia Quỹ sáng tạo TikTok, người sáng tạo phải đăng nội dung gốc đáp ứng các nguyên tắc cụ thể.

Chương trình sáng tạo TikTok cũng yêu cầu người sáng tạo đăng nội dung gốc, chất lượng cao dài hơn một phút .

Khả dụng

Quỹ người sáng tạo TikTok đã hoạt động lâu hơn và dành cho những người sáng tạo đủ điều kiện ở nhiều quốc gia khác nhau.

Chương trình sáng tạo TikTok vẫn đang ở chế độ beta và chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ, Pháp và Brazil.

Chương trình sáng tạo chỉ dành cho những người được mời và sẽ được cung cấp cho tất cả những người sáng tạo đủ điều kiện ở Hoa Kỳ trong những tháng tới.

Tóm tắt

Tóm lại, Quỹ sáng tạo TikTok và Chương trình sáng tạo TikTok nhằm mục đích hỗ trợ người sáng tạo bằng cách mang đến cho họ cơ hội kiếm tiền từ nội dung của mình.

Tuy nhiên, trong khi Quỹ người sáng tạo TikTok được cung cấp cho những người sáng tạo đủ điều kiện ở nhiều quốc gia khác nhau thì Chương trình sáng tạo TikTok chỉ dành cho một số người sáng tạo ở một số khu vực nhất định.

Ngoài ra, Chương trình sáng tạo TikTok nhằm mục đích mang lại tiềm năng kiếm tiền cao hơn và mở ra các cơ hội trong thế giới thực cho người sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

message zalo
0963488776
zalo logo
messenger logo